Poradenské služby

  1. BulletFinančná analýza

  2. BulletZavedenie controllingu

  3. BulletZavedenie manažérskeho účtovníctva

  4. BulletAnalýza hospodárenia spoločnosti a návrhy opatrení na zlepšenie

  5. BulletEkonomické, účtovné a daňové poradenstvo

  6. BulletAdministratívne služby

 

Korzo Bélu Bartóka 5119/14E

929 01 Dunajská Streda


tel:      +421 (0)31 550 3956

mobil: +421 (0)903 689 574

mail: info@ecuda.sk


IČO: 44 223 048

IČ DPH: SK2022652962