Účtovné služby

 1. BulletPodvojné účtovníctvo

 2. BulletJednoduché účtovníctvo

 3. BulletDohľad nad účtovníctvom

 4. Účtovníctvo vedie Vaše vlastné účtovné oddelenie a my pre Vás vykonáme:

 5. dohľad nad finančným účtovníctvom,

 6. dohľad nad skladovým účtovníctvom,

 7. poradenstvo pre prácu Vášho účtovného oddelenia,

 8. preberáme zodpovednosť za správnosť zaúčtovania dokladov,

 9. preberáme zodpovednosť za správne vyčíslenú daň z pridanej hodnoty,

 10. preberáme zodpovednosť za správne vyčíslený základ dane z príjmov,

 11. preberáme zodpovednosť za správnosť spracovania daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.

 12. účtovný a daňový dozor vykonávame v rámci celého Slovenska.

 13. BulletSpracovanie miezd

 14. BulletKontrola a rekonštrukcia účtovníctva

Korzo Bélu Bartóka 5119/14E

929 01 Dunajská Streda


tel:      +421 (0)31 550 3956

mobil: +421 (0)903 689 574

mail: info@ecuda.sk


IČO: 44 223 048

IČ DPH: SK2022652962