Účtovné služby

 1. BulletPodvojné účtovníctvo

 2. BulletJednoduché účtovníctvo

 3. BulletDohľad nad účtovníctvom

 4. BulletSpracovanie miezd

 5. BulletKontrola a rekonštrukcia účtovníctva

 6. kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov,

 7. kontrola zaúčtovania účtovných prípadov,

 8. kontrola úplnosti účtovníctva,

 9. kontrola správnosti výpočtu miezd a odvodov do poisťovní,

 10. kontrola správnosti výpočtu daní,

 11. kontrola správnosti výpočtu obstarávacích cien dlhodobého majetku, odpisových plánov,

 12. vykonanie opráv chybných daňových priznaní,

 13. vykonanie opráv účtovníctva za obdobie ktorého závierka ešte nebola schválená,

 14. vypracovanie správy o zistených skutočnostiach a odporúčaní ako zisteným nedostatkom v budúcnosti predchádzať,

 15. vypracovanie firemných interných smerníc

 

Korzo Bélu Bartóka 5119/14E

929 01 Dunajská Streda


tel:      +421 (0)31 550 3956

mobil: +421 (0)903 689 574

mail: info@ecuda.sk


IČO: 44 223 048

IČ DPH: SK2022652962