Účtovné služby

 1. BulletPodvojné účtovníctvo

 2. BulletJednoduché účtovníctvo

 3. BulletDohľad nad účtovníctvom

 4. BulletSpracovanie miezd

 5. výpočet miezd,

 6. vedenie personálnej a mzdovej agendy,

 7. vyhotovenie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne k stanovenému výplatnému termínu,

 8. vyhotovenia prihlášok a odhlášok zamestnancov u poisťovní,

 9. spracovanie mzdových listov,

 10. vyhotovenie potvrdení o dobe zamestnania, príjme, podkladov k pôžičkám a pod,

 11. spracovanie štvrťročných prehľadov a ročného hlásenia o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti,

 12. spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti,

 13. spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov,

 14. zabezpečenie styku s príslušnými inštitúciami.

 15. BulletKontrola a rekonštrukcia účtovníctva

Korzo Bélu Bartóka 5119/14E

929 01 Dunajská Streda


tel:      +421 (0)31 550 3956

mobil: +421 (0)903 689 574

mail: info@ecuda.sk


IČO: 44 223 048

IČ DPH: SK2022652962